AHLI JAWATANKUASA


Penaung

Prof. Datin Paduka Dato' Dr. Aini Ideris(Naib Canselor, UPM)

Penasihat

Prof. Dr. Maslina Darus

Prof Madya Dr. Zarina Bibi Ibrahim

Pengerusi

Prof. Madya Dr Norfifah Bachok @ Lati

Timbalan Pengerusi

Dr. Idham Arif Alias

Setiausaha

Dr. Athirah Nawawi

Bendahari

Pn. Aniza Abd Ghani

Jawatankuasa Pengurusan Aturcara

Pn. Nazihah Mohamed Ali

Penajaan dan Publisiti

Prof. Dr. Norihan Md Arifin

Makanan dan Penginapan

Prof. Madya Dr. Siti Hasana Sapar

Jawatankuasa Logistik dan Teknikal

Dr. Mohamat Aidil Mohamat Johari

Jawatankuasa Saintifik dan Penerbitan Prosiding

Dr. Siti Nur Iqmal Ibrahim