Panggilan Kertas Kerja

Muat turun : Brosur SKSM27 |Templat Abstrak | Daftar | Penyerahan


Semua ahli akademik dan penyelidik dijemput untuk menghantar abstrak asli untuk pembentangan. Untuk maklumat lanjut dan garis panduan penyerahan, sila pergi ke laman web SKSM27. Semua kertas kerja yang diterima akan dikompil dan diterbitkan dalam buku prosiding.

SKSM27 kini menerima Kertas kerja penuh. Penulis prospektif dijemput untuk mendaftar dan mengemukakan fail kertas kerja penuh mereka. Fail kertas kerja yang dikemukakan mestilah dalam format Tex. Bilangan halaman adalah terhad kepada maksimum 8 muka surat.

Kertas kerja penuh mesti dihantar / dimuat naik melalui sistem Penghantaran Dalam Talian kepada sekretariat sebelum atau pada 31 Mei 2019 (untuk abstrak) dan 31 Julai 2019 (untuk kertas kerja Penuh). Halaman pertama draf kertas kerja hendaklah termasuk: (1) Tajuk kertas kerja, (2) Nama, gabungan dan alamat e-mel bagi setiap pengarang; (3) Maksimum 5 kata kunci.

 

PANDUAN PENULIS

Untuk kemudahan penulis, disenaraikan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mempercepatkan proses penyediaan dan penerbitan kertas kerja:

E-mel pengesahan penerimaan kertas kerja penuh akan dihantar dalam masa dua (2) hari bekerja. Jika penulis tidak menerima sebarang e-mel pengesahan atau e-mel pemberitahuan dalam tempoh di atas, mereka boleh menghubungi kami melalui e-mel di sksm27@upm.edu.my.

 

PENERBITAN:

Pengarang kertas kerja terpilih akan dijemput untuk mengemukakan versi lanjuta
 • Kertas kerja penuh yang telah dinilai dan diterima akan diterbitkan di dalam AIP Conference Proceeding (terindeks dalam Scopus)

 • Hanya beberapa kertas kerja penuh yang terpilih akan diterbitkan di dalam 
  • Malaysian Journal of Mathematical Sciences (terindeks dalam Scopus) .
  • Journal of Quality Measurement and Analysis (JQMA) (terindeks dalam MyCite) .

Kertas kerja penuh wajib ditaip di dalam Bahasa Inggeris, menggunakan hanya templat LaTeX yang boleh dimuatturun di sini. Sila hantar kertas kerja penuh melalui sistem online sebelum 31 Julai 2019. Kertas kerja penuh yang dihantar selepas tarikh ini dan tidak menggunakan templat LaTeX, akan ditolak serta-merta.
n as m ti

TOPIK:

Bidang kepentingan simposium termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • Matematik Gunaan
 • Matematik Tulen
 • Matematik Berkomputasi
 • Matematik Kejuruteraan
 • Matematik Kewangan
 • Pendidikan Matematik
 • Penyelidikan Operasi & Pengoptimuman
 • Statistik
 • Sains Data
 • Lain-lain