Lokasi Simposium

Tenera Hotel
Persiaran Kemajuan, 43650, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
P: +603 – 8929 9600
E: hoteltenera.kpf@felda.net.my
W:http://tenerahotel.com.my/